Ważne informacje

REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu internetowego www.iniebo.pl (zwanej dalej: „iniebo”) sklepem DEFINICJE Regulamin – oznacza niniejszy regulamin sklepu. Klient – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 rok życia, z którą zawarta może być Umowa sprzedaży. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z … Czytaj dalej Ważne informacje